Máy bơm công nghiệp

GLED - Đèn LED chiếu sáng công nghiệp 1. LED đèn đường 2. LED nhà xưởng

WIN - WIN

Dicen - Thiết bị an ninh: 1. CCTV 2. RFID

Dicen

Trạm thu phí XLHN -2008

  • 2 làn, năm 2008

  • Thiết bị: Tagmaster LR-6 long range RFID reader and Marktag ClassicsKẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

dicen.vn © 2009